Phường Lào Cai triển khai nhiệm vụ năm 2022
 Đảng ủy, UBND phường Lào Cai vừa tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Năng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố. 

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường ước thực hiện trên 9 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch giao. Thương mại - dịch vụ đạt trên 2.500 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch. Giá trị sản xuất TTCN đạt 161 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch. Trong năm, phường đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Thành ủy Lào Cai, duy trì 59/59 tuyến phố văn minh, kiểu mẫu, giữ vững tiêu chí đô thị. Xã hội hóa chỉnh trang đô thị được 1,5 tỷ đồng. Quản lý 16 điểm văn hóa khu dân cư đảm bảo các hoạt động sinh hoạt cộng đồng theo mô hình chi bộ, tổ dân phố thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa là 97%. Phường đã giúp 5 hộ thoát cận nghèo, tạo việc làm cho 200 lao động. Công tác y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh, an ninh trật tự được chú trọng và giữ vững. Là phường biên giới nhưng dịch bệnh Covid - 19 được kiểm soát chặt chẽ. Công tác xây dựng đảng, được quan tâm, trong năm đã kết nạp 4 đảng viên mới. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Năng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận rút kinh nghiệm cho những tồn tại và đưa ra cách làm hay ở đơn vị mình, như giải pháp thực hiện Chỉ thị 03 của chi bộ Triệu Quang Phục; Công tác tham mưu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ các sự kiện chính trị; phát triển đảng viên, thu nộp ngân sách, xã hội hóa, chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu mẫu... 

Tại hội nghị, đã có 4 tập thể, 84 cá nhân được Đảng ủy phường khen thưởng; 32 tập thể, 67 cá nhân được nhận giấy khen của UBND phường có thành tích trong các phong trào thi đua năm 2021.

Các tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Năm 2022, phường Lào Cai tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng hơn nữa công tác phòng chống dịch, các công trình phần việc chào mừng 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai. 

Khánh Nga