UBMTTQ phường Xuân Tăng triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
Năm 2021, UBMTTQ phường Xuân Tăng đã nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm 2021, UBMTTQ phường Xuân Tăng chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường Xuân Tăng (17/9/1981-17/9/2021). Tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên theo dõi, thông tin kịp thời chính xác về tình hình dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh. Triển khai vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2021, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 qua 02 đợt phát động được trên 38 triệu đồng; tặng quà cho các trường hợp cách ly tại nhà và lực lượng trực chốt kiểm dịch tại nút IC18 trị giá 20 triệu đồng, phát động ủng hộ Chương trình “ Tết cho người nghèo” đã tiếp nhận quà và tiền mặt trị giá trên 65 triệu đồng. Phối hợp với UBND, các ban ngành đoàn thể tặng 433 xuất  quà trị giá trên 200 triệu đồng trong dịp tết nguyên đán cho các đối tượng chính sách,.....Qua đó đã có các tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trần Thị Thương- Phường Xuân Tăng