Hội nghị sinh hoạt đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213, kỳ II năm 2021

Sáng ngày 05/12, Đảng ủy xã Đồng Tuyển  tổ chức Hội nghị sinh hoạt đảng viên 213.

Quang cảnh Hội nghị

Trong thời gian qua, các đồng chí đảng viên luôn gương mẫu chấp hành tốt các quy định ở khu dân cư; tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị đang công tác và duy trì mối quan hệ với Đảng ủy, Chi bộ nơi cư trú; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước địa phương góp phần cùng xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra.

Mai Linh