Người cao tuổi xã Cốc San: Tổng kết công tác Hội năm 2021

Vừa qua Hội NCT xã Cốc San tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2021

Trong năm các hoạt động được hội tổ chức như: Mừng thọ cho 39 cụ, kinh phí gần 15 triệu; tặng quà  cho 79 NCT có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền trên 16 triệu  đồng;  06 cụ mổ mắt được NCT Thành phố hỗ trợ 2.900 nghìn đồng; 100 %  hội viên ốm đau được thăm hỏi kịp thời và phúng viếng chu đáo cho các cụ qua đời. Trong dịp Kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế NCT đã có trên 80 cụ được khám bệnh, tư vấn cấp thuốc miễn phí… Phong trào văn hóa văn nghệ được Hội rất quan tâm, có gần 100 hội viên tham gia luyện tập thường xuyên và luôn được biểu diễn chào mừng các ngày lễ ngày tết tại các thôn và xã. Mặc dù có tuổi nhưng nhiều cụ tham gia vào các cương vị lãnh đạo ở khu dân cư như Bí thư chi bộ, Ban công tác mặt trận, trưởng thôn, thành viên tổ hòa giải và ban hoà giải…Tích cực tuyên truyền vận động vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng, giữ gìn bản sắc văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống dịch CoVid-19 ..

Thời gian tới hội cần quan tâm kết nạp hội viên mới, củng cố Hội vững mạnh để tạo điều kiện cho NCT tham gia các hoạt động, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quý, phẩm chất tốt đẹp góp phần xây dựng quê hương, đất nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Thị Thu – Hội NCT Thành phố Lào Cai