Phường Xuân Tăng: Xét duyệt hỗ trợ cho các trường hợp không có Hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Sáng 22/10/2021, UBND phường Xuân Tăng tổ chức họp xét duyệt đợt 3 đề nghị hỗ trợ cho 14 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 trình thành phố hỗ trợ với số tiền là 21 triệu đồng.

Chi trả cho người lao động không có Hợp đồng lao động

 bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19

Ông Trần Trung Thành, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Tăng cho biết, cuối tháng 9/2021 phường đã chi trả 102,72 triệu đồng cho 4 trường hợp F1 thuộc diện cách ly y tế được hưởng hỗ trợ theo Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính Phủ và 64 trường hợp là người lao động không có Hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm từ ngày 20/6-09/7/2021 do ảnh hưởng dịch Covid19 hưởng hỗ trợ theo Quyết  định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/08/2021 của UBND Tỉnh Lào Cai.

Trần Thị Thương - phường Xuân Tăng