Những việc làm thiết thực của nông dân Hợp Thành

Những năm qua, Hội Nông dân xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai) đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên.

Hội Nông dân xã Hợp Thành hiện có 938 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội. Ông Lù Văn Kết, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Thành cho biết: Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Nông dân xã luôn quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức của hội viên về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết trong học và làm theo Bác. Trên cơ sở bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, hội cụ thể hóa nội dung, chuẩn mực làm theo Bác thông qua các phong trào như nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xã văn hóa; xây dựng nông thôn mới; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ Tổ quốc… Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, sâu rộng, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân.

Thi đua học Bác bằng những việc làm thiết thực, các phong trào của Hội Nông dân diễn ra sôi nổi và được nhân rộng về số lượng, nâng cao về chất lượng. Thực hiện lời dạy của Bác “Nói đi đôi với làm”, phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng luôn được hội xác định là một nhiệm vụ xuyên suốt. Trong đó, trọng tâm là tạo điều kiện cho hội viên nông dân tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tích cực áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, đưa các giống có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất. Hội Nông dân xã đã tổ chức các hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân. Từ đầu năm đến nay, hội tổ chức được 2 lớp tập huấn, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân với hơn 300 lượt hội viên tham gia.

Anh Hà Văn Vang ở thôn Tượng 2 là một trong những hội viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học Bác ở đức tính cần cù, anh và gia đình không ngại khó khăn, vất vả, mạnh dạn vay vốn đầu tư chuồng trại nuôi bò sinh sản. “Trước đây, gia đình tôi đầu tư nuôi cá, vất vả nhiều năm nhưng lãi chẳng được bao nhiêu bởi giá con giống, thức ăn ngày càng tăng, đến khi xuất bán thì thị trường bấp bênh, từ khi xảy ra dịch Covid-19, gia đình tôi còn lỗ vốn. Đầu năm 2021, được Hội Nông dân xã tư vấn và tập huấn kỹ thuật, tôi đã mua 3 con bê để thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản, đồng thời trồng thêm 0,5 ha cỏ phục vụ đàn vật nuôi nhằm giảm chi phí thức ăn chăn nuôi. Hy vọng mô hình mới này sẽ giúp gia đình phát triển kinh tế hiệu quả” - anh Vang tâm sự.

Để hỗ trợ hội viên, Hội Nông dân xã Hợp Thành còn thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và hướng dẫn cách phòng, trị bệnh cho bò. Nhờ vậy, bò của các hộ nuôi trên địa bàn xã phát triển tốt.

Cùng với thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, cán bộ, hội viên nông dân xã cũng tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa. 12/12 chi hội thực hiện hiệu quả mô hình “Chi hội xanh - sạch - đẹp”; mô hình “Đẹp nhà, sạch đường, xanh đồng ruộng”. 100% hội viên đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hóa; tích cực đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, tố giác tội phạm, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Ông Lù Văn Kết, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Thành cho biết thêm: Thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhân rộng những điển hình nông dân làm theo lời Bác, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi; vận động hội viên, nông dân tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả để học tập, làm theo...

Kiều Thu