Hội nghị tháng 9 Ban Tuyên Vận xã Thống Nhất

Sáng ngày 07/9/2021, Ban Tuyên vận xã Thống Nhất đã tổ chức hội nghị Tuyên vận tháng .

Đồng chí Trưởng ban Tuyên vận xã đã thông tin tình hình Quốc tế, trong nước, tỉnh, thành phố và của địa phương. Quán triệt một số nội dung trong công tác Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Luật cư trú, Chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2021, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai.

Trong tháng 8 năm 2021 kinh tế của xã phát triển ổn định, công tác trật tự đô thị, dẹp hành lang giao thông trên quyến quốc lộ 4E, khu vực vùng quy hoạch đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, an ninh , chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, Tại hội nghị đại diện cho các thôn đề xuất nội dung còn vướng mắc trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các quy định về đất đai, trật tự đô thị.

Trong thời gian tới Ban Tuyên vận xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh covid - 19, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Chỉ đạo đến các thôn thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong quần chúng nhân dân, những vướng mắc, bất cập còn chưa được giải quyết báo cáo Đảng ủy, UBND kịp thời giải quyết.

Nguyễn Hương