Ra mắt mô hình phòng chống tội phạm và quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi

Vừa qua, UBND phường tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phòng chống tội phạm và quản lý, cảm hoá giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi” tổ dân phố số 1, tổ dân phố số 2 khu dân cư Kim Thành 1 gồm 9 thành viên.

Mô hình tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân trong khu dân cư chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản của tập thể, của công dân; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.  Nắm bắt tình hình số đối tượng tù tha, tiền án, tiền sự, số người nghiện ma túy để phản ánh, đề xuất cho Công an phường có biện pháp quản lý, giáo dục giúp đỡ,  đồng thời phối hợp với các lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự theo sự chỉ đạo của UBND phường và Công an phường. Giáo dục, hướng dẫn những người lầm lỗi cam kết thực hiện quy ước, về an ninh, trật tự, không có tái phạm tội và từng bước hạn chế tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa. Định hướng nghề nghiệp cho những người lầm lỗi mau chóng có việc làm ổn định để tái hòa nhập cộng đồng.

Đây là một mô hình có ý nghĩa thiết thực, góp phầnxây dựng phường Kim Tân đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị” trong giai đoạn 2020-2025 và đạt tiêu chí "Phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị" trong năm 2021, từ đó nhân rộng ra các khu dân cư trên địa bàn phường Kim Tân.

Phạm Hường