Ra mắt mô hình "tuyến phố Hàm Nghi đảm bảo trật tự đô thị"

UBND phường Kim Tân vừa tổ chức ra mắt mô hình "tuyến phố Hàm Nghi đảm bảo trật tự đô thị"  thuộc các tổ 5, 6, 8 và 9 khu dân cư Kim Thành 3, 4 phường Kim Tân. 

Toàn cảnh Lễ ra mắt mô hình

Khu dân cư Kim Thành 3, 4 gồm 5 tổ dân phố, có tuyến phố Hàm Nghi là khu phố chính tập trung đông dân cư, có nhiều hộ kinh doanh buôn bán với nhiều ngành nghề. Vì vậy, việc lấn chiếm hành lang vỉa hè, mái che, mái vẩy dể làm nơi kinh doanh của một số hộ kinh doanh có chiều hướng diễn biến phức tạp. Một số công dân, đồng bào dân tộc thiểu số thường ngồi tại hành lang vỉa hè để bán hàng không đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT, gây mất mỹ quan đô thị.

Mô hình "Tuyến phố Hàm Nghi đảm bảo trật tự đô thị" được tỉnh, thành phố chọn làm mô hình điểm có nhiệm vụ thực hiện công tác đảm bảo về trật tự đô thị trên địa bàn, gồm có 17 thành viên là các ông bà bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, tổ trưởng tổ liên gia tự quản... Thông qua các thành viên để nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trên địa bàn khu dân cư.

Các thành viên ra mắt

Mô hình được xây dựng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phường, vận động nhân dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Khánh Nga