Hoạt động Ban bảo vệ dân phố Bắc Lệnh 6 tháng đầu năm 2021

6 tháng đầu năm 2021, lực lượng bảo vệ dân phố của phường  Bắc Lệnh đã làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự.

Quang cảnh hội nghị sơ kết bảo vệ dân phố

Cụ thể, đã cung cấp cho công an phường 45 nguồn tin, trong đó nhiều nguồn tin có giá trị giúp cho cơ quan công an làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và ngăn ngừa kịp thời các hành vi, vi phạm pháp luật. Phối hợp với công an phường, cảnh sát khu vực kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh các nghành nghề có điều kiện, qua đó nhắc nhở người dân thực hiện tốt công tác quy định tạm trú tạm vắng, tuyên truyền tốt chỉ thị 08 ngày 1/11/2016 của Bộ trưởng bộ công an về tăng cường công tác chỉ đạo quản lý và năng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố trong tình hình mới. Phối hợp tuyên tuyền về công tác phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh Covid- 19 được 15 buổi với 1.520 lượt người tham gia; phối hợp với tổ trận tự đô thị phường tham gia tổ chức được 45 buổi, xử lý 9 trường hợp bán hàng dong lấn chiếm vỉa hè. Tăng cường tuần tra, kiểm soát nắm tình hình trong nhân dân bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn phường, thường xuyên kiện toàn lược lượng bảo vệ dân phố để đáp ứng với yêu cầu tình hình hiện nay.

Tác giả:Nguyễn Kim Minh