Ký kết thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại phường Xuân Tăng

Chiều ngày 27/7/2021 Các đơn vị thi công các công trình và khai thác cát đã ký cam kết với Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng  thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 25/7/2021 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm phường Xuân Tăng đã phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Lào Cai đưa 04 lao động của 01 Doanh nghiệp vào địa bàn phường có đi từ vùng dịch về, thực hiện đi cách ly tập trung.

Hiện nay trên địa bàn phường có 02 Doanh nghiệp khai thác cát; 08 đơn vị thi công các công trình, dự án với tổng số 131 lao động( trong đó có 61 lao động ngoài tỉnh). Để quản lý chặt chẽ người lao động ngoài Tỉnh Lào Cai đến làm việc trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng đã triển khai đến các đơn vị, Doanh nghiệp nội dung văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Lào Caivề việc kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn thành phố phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu các đơn vị, Doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đợt dịch từ ngày 29/4/2021 đến nay, trên địa bàn phường có 11 F1, 62 F2 (Hiện còn 5 F1 đang cách ly tập trung; 09 trường hợp F2 đang cách ly tại gia đình.Thông qua buổi làm việc sẽ nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị, Doanh nghiệp, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn phường.

Tác giả:Trần Thị Thương – Công chức Văn hóa- xã hội.