Hội đồng nhân dân phường Bắc Cường khoá XXIII nhiệm kỳ 2021- 2026 Kỳ họp giữa năm 2021 ( Kỳ họp thứ 2)

Ngày 28.7, HĐND phường Bắc Cường tổ chức kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết định một số vấn đề liên quan theo luật định. 

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp thông qua các báo cáo tình hình KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trươc, trong và sau kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 báo cáo quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban KT-XH và Ban pháp chế HĐND phường; thông báo của uỷ ban MTTQ phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn…

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, các nhiệm vụ KT-XH, AN-QP đã được triển khai thực hiện tốt và đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách phường đạt trên 9,1 tỷ đồng; Thương mại, dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 634 tỷ 620 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch năm. UBND phường cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh phường hội; tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và được giữ vững.

Với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Kỳ họp cũng thông qua 5 tờ trình, 5 dự thảo nghị quyết để kỳ họp biểu quyết thông qua.

Tác giả:Kim Ngân