Hội đồng nhân dân phường Bình Minh khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kỳ họp giữa năm 2021 ( Kỳ họp thứ 2)

Sáng ngày 27-7-2021, Hội đồng nhân dân phường Bình Minh khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức  kỳ họp giữa năm ( Kỳ họp thứ 2, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển KTXH – QPAN 06 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 và quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương. Đến dự có đồng chí Trần Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo báo cáo của HĐND và UBND trình tại kỳ họp, trong 06 tháng đầu năm HĐND phường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, hoạt động giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề đảm bảo theo nghị quyết HĐND đề ra, hoạt động thẩm tra thực hiện đúng quy trình, hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri với đại biểu các cấp phối hợp thực hiện tốt. Công tác chỉ đạo, điều hành của ban HĐND phường đảm bảo nhịp nhàng, hiệu quả. Việc theo dõi, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri được quan tâm thường xuyên.
Tình hình thực hiện vụ phát triển KTXH-QPAN theo Nghị quyết HĐND đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt so với chỉ tiêu của thành phố giao. Đời sống nhân dân ổn định, phát triển, văn hóa – xã hội có nhiều cải thiện, công tác xây dựng, vệ sinh môi trường cơ bản thực hiện tốt. Giáo dục, lao động thương binh xã hội được quan tâm thực hiện, công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu kiện, khiếu nại thực hiện đúng quy định. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết với sự nhất trí cao về các vấn đề: Chương trình giám sát năm 2022, Quyết toán ngân sách năm 2020, và thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, điều chỉnh bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021.

Tác giả:Tiến Hưng