Ra mắt mô hình “Thôn Láo Lý tự quản về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” xã Tả Phời

Vừa qua, UBND xã Tả Phời đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Thôn Láo Lý tự quản về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

Hướng dẫn nhân dân phòng cháy chữa cháy

Mô hình bao gồm 10 thành viên là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Công an viên, do UBND xã Tả Phời quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật. Định kỳ cứ 3 tháng mô hình giao ban 1 lần. Các thành viên có trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội và bài trừ các tai tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã Tả Phời công bố quyết định kiện toàn “Mô hình cụm an ninh liên kết số 2-3 xã Tả Phời

Tác giả:Kim Hoàn – Trung tâm VH,TT-TT thành phố