Cụm dân cư 1a và 1b phường Bắc Lệnh tích cực tuyên truyền bầu cử

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri cum dân cư 1a đang tìm hiểu danh sách đại biểu HĐND các cấp

 Cụm dân cư 1A và 1b phường Bắc lệnh đã tích cực tuyên truyền đến người dân về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, niêm yết danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp để nhân dân tìm hiểu lý lịch của từng đại biểu. Đặc biệt tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ngày bầu cử đúng giờ đúng, quy định. Phấn đấu hoàn thành công tác bầu cử sớm nhất.

Nguyễn Kim Minh - LĐLĐ thành phố Lào Cai