Khánh thành công trình “Cổng chào thôn Mường Bát” xã Thống Nhất

Hội Cựu chiến binh xã Thống Nhất vừa tổ chức khánh thành công trình “Cổng chào thôn Mường Bát”. Đây là công trình chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công trình được triển khai thi công tại vị trí đầu đường thôn Mường Bát, cổng chào được thiết kế kết cấu sắt chống rỉ, 2 cột đứng vuông 60 cm, chiều cao là 4,8m, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ. Tổng kinh phí xây dựng là 26 triệu đồng trong đó nhân dân đóng góp 9 triệu đồng, còn lại là huy động xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từ nguồn quỹ của Hội Cựu chiến binh xã Thống Nhất đóng góp.

Kim Hoàn - Trung tâm VT,TT-TT thành phố