Kim Tân thực hiện công tác phòng chống dịch Covid - 19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Phường Kim Tân đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai công điện số 03 của UBND tỉnh Lào Cai, công văn 415,416 của UBND thành phố Lào Cai về công tác phòng chống dịch covid-19 và triển khai, thảo luận các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương. 

Theo đó, các đoàn thể phường phối hợp cùng Công an phường, Đội TTĐT, Bảo vệ dân phố tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thực sự cần thiết thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kim Tân cho biết: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, yêu cầu

các đơn vị, khu dân cư cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới; phát huy tốt tổ tự quản phòng chống dịch của khu dân cư, tuyên truyền Nhân dân thực hiện nghiêm 5k, nghiêm túc thực hiện nội dung công lệnh 03 và văn bản chỉ đạo của các cấp.Yêu cầu các tổ tự quản phòng chống dịch khu dân cư thực hiện nghiêm túc, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong tình hình hiện nay. Chủ động giám sát phát hiện sớm tất cả các trường hợp người dân đã đến/ở/về từ các tỉnh có dịch từ ngày 22/4/2021 đến nay hiện có trong cộng đồng, thông tin cho ngành Y tế kịp thời để điều tra dịch tễ, cách ly y tế, tổ chức phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải làm gương trong việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh

Lương Hạnh – Lê Mạnh