Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng

Chiều ngày 26/4, UBKT Thành ủy phối hợp với Đảng ủy xã Đồng Tuyển, Đảng ủy phường Duyên Hải tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng.

Quảng cảnh Hội nghị

Tham gia lớp tập huấn có 60 đồng chí là UVBCH đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc, các đồng chí làm công tác kiểm tra chi bộ sẽ được tiếp thu các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng đó là: Các quyết định, kế hoạch, phân công nhiệm vụ, biên bản làm việc, quy trình kiểm tra đảng viên, quy trình giám sát, quy trình kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, xem xét đề nghị kỷ luật đảng viên trong chi bộ, quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật…

Qua Hội nghị giúp các đồng chí UVBCH đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc, các đồng chí làm công tác kiểm tra chi bộ nắm vững được các bước trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để từ đó giúp cho các chi bộ làm tốt công tác kiểm tra giám sát thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nắm rõ trách nhiệm, thẩm quyền trong thực hiện các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố.

Mai Linh