Chi bộ số 2 thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể thành phố tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Vừa qua, Chi bộ số 2 thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đến dự có đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Chi bộ số 2 có 14 đảng viên đang công tác tại Ban Tổ chức và UBKT Thành ủy. Nhiệm kỳ 2020-2022, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ, sự chỉ đạo điều hành năng động sáng tạo của chi ủy, lãnh đạo các cơ quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ, Đảng uỷ cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố, sự phối hợp của các ban, đoàn thể của cơ quan trong mọi hoạt động, chi bộ số 2 đã khắc phục khó khăn đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra: Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; Đảng viên trong chi bộ chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm chế độ làm việc, chế độ báo cáo theo quy định, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Đoàn Văn Ngàn, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được chú trọng, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho 100% đảng viên trong chi bộ, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng… Hằng năm 100% đảng viên trong chi bộ đều được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ liên tục được Đảng uỷ công nhận chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại đại hội, các đảng viên đã tham luận làm rõ những kết quả của chi bộ, chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, cũng như kiến nghị một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện các chỉ tiêu cụ thể của Đại hội.

 

Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể chúc mừng Chi ủy Chi bộ khóa X

 nhiệm kỳ 2022 -2025

Với tinh thần dân chủ Đại hội đã bầu Ban chi uỷ khoá mới, đồng chí Trần Thị Luyến, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy giữ chức vụ Bí thư Chi bộ số 2, khóa X,  nhiệm kỳ 2022 -2025.

Trần Thị Luyến – UBKT Thành uỷ