Đại hội điểm Hội CCB phường Kim Tân lần thứ VIII

Trong hai ngày 11 và 12/1, Hội Cựu chiến binh phường Kim Tân tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh thành phố chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm  trong toàn hội. 

BCH khoá mới ra mắt

Hội viên CCB phường Kim Tân luôn giữ vững bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên tới toàn thể hội viên, vận động hội viên nêu cao tinh thần tự chủ năng động phát triển kinh doanh dịch vụ và tự giải quyết việc làm. Các hội viên tham gia hội doanh nhân CCB phát huy vai trò dẫn đầu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Các chi hội tích cực tham gia các hoạt động thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách, khó khăn đột xuất,...

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát biểu tham luận đóng góp vào nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 với mục tiêu phấn đấu: Hằng năm 95% trở lên chi hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 20% số chi hội đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hỗ trợ cho 1gia đình chính sách làm nhà ở, số hộ khá giàu đạt trên 70%...

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 23 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trịnh Tiến Đồng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường khoá VIII. Nhân dịp này, Hội CCB thành phố, UBND phường Kim Tân tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngay sau Đại hội, Hội CCB thành phố Lào Cai tổ chức rút kinh nghiệm để các cơ sở hội CCB trên địa bàn tổ chức đại hội thành công

Kim Ngân