Tổng kết công tác Hội CCB năm 2021
Hội CCB cơ quan đảng đoàn thể thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trong năm 2021, Hội CCB cơ quan đảng đoàn thể thành phố đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tổ chức học tập và triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia học tập quán triệt Nghị quyết, vận động hội viên CCB đóng góp, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa; sửa chữa, xây dựng nhà ở; ủng hộ gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn. Hội viên CCB cơ quan đảng, đoàn thể đã tham gia ủng hộ mỗi CCB 100 nghìn đồng vào quỹ Vacxin phòng chống Covid -19 của Chính Phủ.

Năm 2022 Hội CCB cơ quan đảng, đoàn thể thành phố sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Làm tốt các công tác tuyên truyền giáo dục động viên cán bộ, hội viên; Chăm lo xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, kịp thời thăm hỏi động viên hội viên và gia đình hội viên khi gặp khó khăn, ốm đau; Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể, duy trì thường xuyên các phong trào văn hoá, thể thao, từ thiện, uống nước nhờ nguồn; Xây dựng môi trường công tác trong sạch, đoàn kết, thân thiện động viên mọi hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục chủ động đẩy mạnh phong trào CCB gương mẫu; tiếp tục giữ vững phát huy bản chất truyền thống “Bộ  đội Cụ Hồ”.

Nguyễn Kim Minh LĐLĐ thành phố