Đảng bộ Chi cục Thuế thành phố - Học Bác để phục vụ nhân dân
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thu thuế phải thu được lòng dân”,  Đảng bộ Chi cục thuế khu vực Lào Cai – Mường Khương đã có nhiều giải pháp, tiến tới sự hài lòng của người nộp thuế.

Cán bộ Thuế tư vấn hướng dẫn người nộp thuế

Không phải ngẫu nhiên mà anh Nguyễn Văn Điệp, Đảng viên Chi bộ Văn phòng 1 Đảng bộ Chi cục thuế khu vực Lào Cai – Mường Khương được lãnh đạo, cán bộ cũng như người dân nhận xét là một cán bộ hết sức tận tụy trong công việc, thái độ luôn hòa nhã với nhân dân khi nhân dân đến làm thủ tục tại Chi cục. Bởi theo anh Điệp: Khắc ghi lời dạy của Bác, không chỉ riêng tôi, mỗi cán bộ ngành thuế đều là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Trong Văn phòng Tuyên truyền hỗ trợ Thuế của Chi cục Thuế khu vực Lào Cai – Mương Khương, anh Điệp đang ngồi cần mẫn nghiên cứu và xử lý văn bản. Với công việc chính là quản lý hóa đơn, hằng ngày tiếp xúc với người dân nên anh Điệp thường xuyên học hỏi trau dồi nghiệp vụ của mình để đáp ứng được yêu cầu của người dân một cách nhanh, chính xác và đúng Luật nhất. Anh là một trong hai cá nhân được khen thưởng trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng bộ.

Đảng bộ Chi cục Thuế khu vực Lào Cai – Mường Khương là sự sáp nhập giữa đảng bộ Chi cục Thuế thành phố Lào Cai và huyện Mường Khương, gồm có 5 chi bộ trực thuộc với 67 đảng viên. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, Đảng bộ Chi cục triển khai thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, hoàn thiện các quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của ngành với phương châm “công khai - minh bạch - chất lượng - hiệu quả - niềm tin” và tuyên ngôn của ngành thuế: “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức phù hợp với hoạt động thực tiễn của đơn vị. Các chi bộ lựa chọn chủ đề thiết thực, trong đó chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, gắn việc học tập và làm theo Bác vào các chương trình, kế hoạch, phát động các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc học và làm theo Bác được gắn với những công việc hằng ngày như: Tận tụy, trách nhiệm với công việc, với nhân dân, hạn chế tối đa những thiếu sót; thực hành tiết kiệm, tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chị Đồng Thị Thanh Hà, Bí thư chi bộ Văn phòng 3 cho biết: Học và làm theo Bác, bản thân tôi luôn cố gắng thực hiện tốt công tác chuyên môn, không ngừng tự hoàn thiện nâng cao chất lượng công việc, rèn luyện đạo đức thái độ của người cán bộ thuế. Nhiều đảng viên trong Đảng bộ cho biết việc học và làm theo Bác là việc làm thiết thực và rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đối với mỗi người, việc làm theo Bác không ở đâu xa mà ngay chính công việc hàng ngày. Đối với ngành thuế là công việc luôn đòi hỏi phải có tinh thần làm việc tận tụy, công tâm, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Trong việc làm hằng ngày đã có nhiều sáng kiến cải tiến, nhiều cách làm hay, tiêu biểu như “cải tiến nhập tờ khai và lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đơn giản, nhanh nhất, hiệu quả mang lại là giảm bớt được số cán bộ, thời gian làm việc, tiết kiệm chi phí cho ngân sách Nhà nước”; “Biện pháp quản lý nợ đối với người nộp thuế thuộc trường hợp không tính tiền chậm nộp”… được cấp Cục công nhận, nhằm quản lý tốt nguồn thu, hạn chế thất thu về thuế, đặc biệt là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Ở nội dung này, Chi cục đã xây dựng tập thể chi bộ 4 (nay là chi bộ đội thuế liên phường xã) làm chi bộ điểm, dân vận khéo để nhân rộng ra toàn đơn vị.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với công tác chuyên môn, hằng năm Chi cục thuế khu vực Lào Cai – Mường Khương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Điều quan trọng ở Đảng bộ Chi cục thuế khu vực Lào Cai – Mường Khương là biến việc “học” thành “làm theo” Bác trở thành sinh hoạt thường xuyên, hàng ngày, tạo nên một phong trào tự giác và hiệu quả thiết thực.

Khánh Nga