Tập huấn nghiệp vụ công tác hội thẩm

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho các vị hội thẩm Tòa án  nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trong thời gian 3 ngày các vị hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai đã được tiếp thu các nội dung cơ bản như: Nguyên tắc chung về áp dụng pháp luật khi xét sử các loại án. Vụ án hình sự và việc áp dụng pháp luật để xét sử. Phiên tòa hình sự kỹ năng nghiên cứu giải quyết xét sử hình sự. Vụ án dân sự và việc áp dụng pháp luật dân sự để xét sử. Vụ án hôn nhân & gia đình và việc áp dụng pháp luật hôn nhân & gia đình để xét sử. Phiên tòa dân sự HN& GĐ kỹ năng nghiên cứu giải quyết xét sử vụ án dân sự &GĐ, vụ án hành chính và việc áp dụng pháp luật giải quyết vụ án hành chính. Phiên tòa hành chính kỹ năng nghiên cứu giải quyết xét sử vụ án hành chính.

Thông qua hội nghị tập huấn, các vị hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố sẽ thêm những kinh nghiệm, phù hợp với thực tiễn, hiểu biết kiến thức pháp luật cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cùng với Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Nguyễn Kim Minh - LĐLĐ thành phố