Thành lập Chi bộ ngoài khu vực nhà nước

Sáng ngày 17/11/2021, Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Đảng thuộc công ty cổ phần in tổng hợp Lào Cai. 

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Lào Cai đã công bố quyết định thành lập chi bộ Đảng công ty cổ phần in tổng hợp Lào Cai gồm 5 đảng viên, trực thuộc đảng ủy doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Lào Cai. Và chỉ định đồng chí Lê Thanh Phương Chủ tịch hội đồng quản trị công ty giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Việc thành lập chi bộ công ty in tổng hợp Lào Cai ngoài khu vực nhà nước góp phần củng cố phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong khối các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh, với việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng thành phố Lào Cai ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Kim Minh LĐLĐ thành phố