Hội chuyên đề: Rà soát, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên cấp xã và các chi đoàn khu dân cư trên địa bàn thành phố

Chiều ngày 16/11, Thành đoàn Lào Cai tổ chức hội nghị chuyên đề: Rà soát, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên cấp xã và các chi đoàn khu dân cư trên địa bàn thành phố. 

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Song Nam, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy cùng, lãnh đạo thường trực Đảng ủy 17 xã phường.

Quang cảnh hội nghị

Hiện nay, toàn thành phố có 45 Đoàn cơ sở với 187 chi đoàn ở khu vực dân cư và có khoảng 1.344 đoàn viên. Qua số liệu rà soát cho thấy, có những nơi số lượng đoàn viên ít nhưng đầu mối chi đoàn khu dân cư nhiều, do đó khó phát huy vai trò của chi đoàn đối với khu dân cư.Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn khu dân cư, có như vậy mới thu hút và tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào của Đoàn và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa nhiều; đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở luôn biến động, luân chuyển; sinh hoạt trên địa bàn dân cư hiện nay còn nghèo nàn về nội dung, đơn điệu về hình thức. Đa phần các chi đoàn chỉ tổ chức hoạt động vào dịp Tết Trung thu, lễ, tết... với các nội dung như dọn vệ sinh môi trường, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ... 

Tại hội nghị các đại biểu đưa ra các ý kiến đóng góp, trong thời gian tới các cơ sở đoàn cần chú trọng đến phương thức hoạt động của Đoàn phải gắn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên, qua đó phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong sinh hoạt, xây dựng và hoạt động của chi đoàn.

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư hiện nay là vấn đề quan trọng và cấp thiết. Điều này cần sự nỗ lực từ nhiều phía, trong đó tổ chức Đoàn và thủ lĩnh Đoàn phải là những người tiên phong trong thay đổi tư duy và hành động.

Kim Ngân