Thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu giải cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi trong CNVCLĐ

LĐLĐ thành phố, phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao – TT thành phố tổ chức thành lập 1 đoàn vân động viên tham gia thi đấu giải cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi trong CNVCLĐ do sở Văn hóa TT& Du lịch phối hợp với LĐLĐ tỉnh Lào Cai tổ chức.

Các vận động viên bóng chuyền hơi của thành phố đang luyện tập.

Chào mừng 70 năm thành lập công đoàn Lào Cai 15/11/1951 -15/11/2021. Đoàn vận động viên của thành phố gồm 3 đội, với 31 vận động viên được Trung tâm Văn hoá, Thể thao – Truyền thông thành phố cùng với LĐLĐ lựa chọn từ các công đoàn cơ sở. tham gia thi đấu giải với 3 nội dung, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi. Đoàn vận động viên của thành phố sẽ tham gia thi đấu giải giải cầu lông, bóng bàn,bóng chuyền hơi trong CNVCLĐ  từ ngày 13 đến ngày 15/11/2021. 

Nguyễn Kim Minh - LĐLĐ thành phố