Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021

Sáng ngày 10/05/2021 tại trụ sở cơ quan Thành ủy Lào Cai, Ban chỉ huy quân sự cơ quan đảng, đoàn thể thành phố và Ban chỉ huy quân sự Văn phòng HĐND& UBND thành phố đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021.

Quang cảnh buổi khai mạc

Trong 7 ngày lực lượng dân quân tự vệ thuộc 2 đơn vị được nghiên cứu học tập 56 giờ, trong đó 14 giờ lên lớp học chính trị, 42 giờ học quân sự tại thao trường, bãi tập. Đợt huấn luyện năm 2021 nhằm giúp lực lượng DQTV trong cơ quan nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu vận dụng linh hoạt vào thực tế tại địa phương đơn vị khi có tình huống xảy ra. 


Tác giả:Nguyễn Kim Minh - LĐLĐ thành phố Lào Cai