Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 28/4, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Thành ủy Lào Cai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đảng viên các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Lào Cai.

Các đồng chí đảng viên tham dự học tập nghị quyết

Đồng chí Trần Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trực tiếp giới thiệu, truyền đạt những nội dung cơ bản của các văn kiện được trình tại Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện; những thành tựu, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, nhất là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; những mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược; những thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới...

Thông qua hội nghị, các đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; liên hệ, vận dụng tổ chức thực hiện nhiệm vụ sáng tạo, phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của cơ quan, đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tác giả:Kim Ngân