Thành phố Lào Cai công bố quyết định phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng tiểu khu đô thị mới số 16, thành phố Lào cai

Ngày 30/8/2021, tại phường Xuân Tăng thành phố Lào Cai đã công bố quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 18/5/2018, của UBND tỉnh về phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng tiểu khu đô thị mới số 16, thành phố Lào cai. 

Công trình có tổng diện tích đất theo quy hoạch được phê duyệt là 740.000m2. Dự kiến tổng mức đầu tư là: Một nghìn ba trăm bảy tám tỉ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu đồng ( 1.378.677.000.000). Trong đó có các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm một cầu qua suối, san nền, giao thông, kè ốp mái hai bên suối thoát lũ, cấp điện, nước, cây xanh, vệ sinh môi trường, các công trình hạ tầng xã hội...vv.

Tại buổi công bố nhân dân thuộc tổ 13 phường Xuân Tăng nằm trong vùng giải phóng mặt bằng, phải di chuyển được nghe công bố quy hoạch xây dựng công trình, đều đồng tình phấn khởi trước việc triển khai dự án mà tỉnh Lào Cai đã phê duyệt. Nhân dân mong muốn và tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời cũng đề nghị UBND thành phố, Ban quản lý dự án và chủ đầu tư phối hợp thực hiện tốt chính sách của nhà nước về áp giá đền bù, giải phóng mặt bằng cùng các chính sách hỗ trợ cho nhân dân di chuyển tới nơi tái định cư mới. Đề nghị đơn vị thi công có những kế hoạch giải pháp tổ chức thi công nhanh, gọn, dứt điểm giảm thiểu những ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. 

Tiến Hưng