Hội nghị lấy ý kiến về Quyết định của UBND tỉnh Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu khu tỷ lệ 1/2000 xã Thống Nhất
Chiều ngày 17/12, UBND  thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và nhân dân về nội dung đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Thống Nhất.

Chiều ngày 17/12, UBND  thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và nhân dân về nội dung đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Thống Nhất.

Quang cảnh buổi lấy ý kiến về đồ án quy hoạch

Tại các cuộc họp, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị TP Lào Cai và đơn vị tư vấn giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân của xã Thống Nhất về sự cần thiết phải lập đồ án quy hoạch nhằm điều chỉnh chung xây dựng thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1020 ngày 13/4/2018 xác định thành phố Lào Cai mở rộng về phía Nam đến suối Ngòi Bo, thuộc xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Theo định hướng sắp xếp lại các đơn vị hành chính thuộc thành phố Lào Cai.

Bản đồ quy hoạch xã Thống Nhất

Theo đó phạm vi lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Thống Nhất và một phần xã Gia Phú (sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thuộc toàn bộ xã Thống Nhất thành phố Lào Cai); có quy mô diện tích lập quy hoạch 3.309 ha diện tích thuộc xã Gia Phú huyện Bảo Thắng hiện tại theo hồ sơ bản đồ tỷ lệ 1/2000. Việc lập quy hoạch sẽ hình thành các phân khu chức năng cụ thể hóa quy hoạch chung của thành phố Lào Cai với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu và tiêu chí phục vụ là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…của xã Thống Nhất với định hướng thành lập phường.

Sau khi được nghe về sự cần thiết phải lập đồ án quy hoạch và giới thiệu khái quát về vi, ranh giới, diện tích nghiên cứu khu vực lập quy hoạch; tính chất chức năng quy hoạch; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính; các yêu cầu trong nội dung quy hoạch Các đơn vị,  tổ chức  có  liên quan trên địa  bàn xã Thống Nhất; các ông bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT khu dân cư trong vùng quy hoạch đã tham gia ý kiến thể hiện sự quan tâm và niềm tin tưởng việc thực hiện nội dung đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thống Nhất theo Quyết định của UBND tỉnh sẽ làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết, kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội phù hợp với đặc thù từng khu vựng nông thôn, đô thị qua đó góp phần nâng cao đời sống Nhân dân phía Nam thành phố nói chung trong đó có xã Thống Nhất nói riêng ./.

Đỗ Dũng