Phường Bắc Cường: Lấy ý kiến Nhân dân về nội dung Điều chỉnh mở rộng Qui hoạch khu đô thị số 18
Ngày 30/5/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lào Cai phối hợp UBND phường Bắc Cường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về nội dung nhiệm vụ đồ án Điều chính và Mở rộng quy hoạch chi tiết Tiểu khu đô thị số 18, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Ngày 30/5/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lào Cai phối hợp UBND phường Bắc Cường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về nội dung nhiệm vụ đồ án Điều chính và Mở rộng quy hoạch chi tiết Tiểu khu đô thị số 18, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đề án và lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lào Cai đã nêu nội dung Phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Tiểu khu đô thị số 18, theo đó dự kiến quy mô khoảng 38,0 ha bao gồm: 24,0 ha đã được phê duyệt quy hoạch và 14,0 ha mở rộng quy hoạch về phía phố Vỹ Kim, đường Lê Thanh (Quốc lộ 4E cũ) và đường Trần Hưng Đạo; trên phạm vi của 04 tổ dân phố 04, 11, 12, 13 phường Bắc Cường.

Việc lấy ý kiến nhân dân ở 04 tổ dân phố trên được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và làm cơ sở để chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án quy hoạch trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi được quyết định phê duyệt.

Tại hội nghị, các ý kiến cơ bản thống nhất nội dung nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh và Mở rộng quy hoạch chi tiết Tiểu khu đô thị số 18, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Đồng thời, các đại biểu đề nghị, quy hoạch phải quan tâm đến việc di dời và bố trí tái định cư thuận lợi cho đời sống của Nhân dân; đảm bảo tính khả thi và phục vụ phát triển lâu dài của phường Bắc Cường nói riêng và thành phố Lào Cai nói chung; bố trí diện tích đất thiết chế nhà văn hóa tại khu vực được lập quy hoạch...

Đại diện đơn vị Qui hoạch tiếp thu, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét các ý kiến kiến nghị của Nhân dân.

Vũ Ngọc Linh

Vũ Ngọc Linh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...