UBND thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị lấy ý kiến về ranh giới, nhiệm vụ quy hoạch phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai
UBND thành phố Lào Cai vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và nhân dân về phạm vi ranh giới, nhiệm vụ lập quy hoạch phường Duyên Hải –thành phố Lào Cai. Cùng tham dự hội nghị có đại diện các Sở ban ngành của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể thành phố, xã đồng Tuyển, phường Duyên Hải, Cốc Lếu và xã Quang Kim – Huyện Bát Xát.   

UBND thành phố Lào Cai vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và nhân dân về phạm vi ranh giới, nhiệm vụ lập quy hoạch phường Duyên Hải –thành phố Lào Cai. Cùng tham dự hội nghị có đại diện các Sở ban ngành của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể thành phố, đồng Tuyển, phường Duyên Hải, Cốc Lếu và xã Quang Kim – Huyện Bát Xát.    

Sơ đồ báo cáo Quy hoạch

Theo phương án diện tích quy hoạch khoảng 626,69 đến 723,7ha, ranh giới: Phía Đông, Đông Nam giáp phường Cốc Lếu; Phía Bắc, Đông Bắc giáp sông hồng và tỉnh Vân Nam(Trung Quốc); Phía Tây giáp xã Đồng Tuyển; Phía Tây Bắc giáp xã Quang Kim, huyện Bát Xát; Phía Nam giáp Đồng Tuyển phường Cốc Lếu.

Quy hoạch gồm có các khu vực chính như: Kinh tế cửa khẩu, Hành chính, dân cư, dịch vụ thương mại… trong đó trú trọng xây dựng khu vực cảnh quan bên bờ sông Hồng phía đối diện với huyện Hà Khẩu(tỉnh Vân Nam– Trung Quốc)… Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải chuyển đến vị trí khác, quỹ đất trên quy hoạch thành khu dân cư và dịch vụ thương mại.

Theo định hướng của Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lào Cai vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050, quy mô dân số phường Duyên Hải đến năm 2040 dự kiến khoảng 50.000 người.        

Anh Phương

Anh Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...