UBND thành phố Lào Cai đối thoại với các hộ dân tổ 24A và 26B phường Duyên Hải về công tác giải phóng mặt bằng
Chiều 25/10/2017, UBND thành phố Lào Cai tổ chức đối thoại với 11 hộ dân thuộc tổ 24A và 26B, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai về công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại tổ 24A-26B. Dự đối thoại có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, Ban Dân vận, phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên môi trường, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, lãnh đạo UBND phường Duyên Hải, doanh nghiệp tư nhân Bình Minh. 

Chiều 25/10/2017, UBND thành phố Lào Cai tổ chức đối thoại với 11 hộ dân thuộc tổ 24A và 26B, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai về công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại tổ 24A-26B. Dự đối thoại có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, Ban Dân vận, phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên môi trường, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, lãnh đạo UBND phường Duyên Hải, doanh nghiệp tư nhân Bình Minh.

 

Tại buổi đối thoại đại diện các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp một số văn bản quy định của Nhà nước và các ngành chức năng về diện tích 13 ha rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố Lào Cai là pháp nhân đại diện Nhà nước quản lý để người dân hiểu, nắm rõ, đồng thời giải thích cặn kẽ các vấn đề liên quan đến các nội dung mà 11 hộ dân kiến nghị như công khai phá, tài sản, hoa màu...Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai đã khẳng định: Quy trình triển khai Dự án khu đô thị mới từ tổ 24A – 26B của các cơ quan chuyên môn là hoàn toàn đúng quy định.

Lê Tuấn Anh 
Tin khác
1 2 3 4 5  ...