4307/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tiểu khu đô thị số 13, Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, thành phố Lào Cai.
4307 QĐ.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ...