4216/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hai bên bờ suối Ngòi Đum, đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
4216 QĐ.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ...