4063/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (điều chỉnh một phần lô F23)
4063 qđ.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ...