3921/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung chấp thuận đầu tư dự án: Khu nhà ở thương mại tại Km6+800 Đại lộ Trần Hưng Đạo (Đoạn từ cầu Bắc Lệnh đến cầu Ngòi Đường) phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
3921QĐ.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ...