Danh sách các Quy hoạch đã được phê duyệt và công bố trong năm 2011 trên địa bàn thành phố Lào Cai

TT

Tên Đồ án Quy Hoạch

chủ đầu tư

Quy Mô (Ha)

Số QĐ phê duyệt

Thời điểm phê Duyệt

Cấp Phê Duyệt

có hồ sơ lưu tại phòng QLĐT

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày công bố QH

đơn vị tham mưu CBQH

1

2

 

3

4

6

5

6

7

8

1

Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng khu nhà ở thương mại đoạn đường B6 đến cầu Bắc lệnh, khu đô thị mới Lào Cai cam đường - phường bắc lệnh ( nhận ngày 4/7/2011)

 Cty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

27.724m2

1614

28/6/2011

Tỉnh Lào Cai

QĐ,

15/7/2011

phòng QLĐT

2

Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng khu nhà ở thương mại tại Km 6+800 - đoạn từ cầu Bắc lệnh đến cầu Ngòi đường- đại lộ trần hưng đạo - địa bàn 2 phường bắc lệnh + Bình minh ( nhận ngày 4/7/2011)

 Cty CP đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

4,51 ha

1613

28/6/2011

Tỉnh Lào Cai

 QĐ,

15/7/2011

phòng QLĐT

3

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu tái định cư thôn làng đen, xã đồng tuyển ( nhận ngày 15/9/2011)

Ban QLDA TP

9,0 ha

2281

8/9/2011

Tỉnh Lào Cai

 

 21/9/2011

phòng QLĐT

4

Điều chỉnh Trung tâm văn hoá phường Cốc Lếu - lõi đất sau làn dân cư đường Hoàng Liên, sau sổ số đường cốc lếu ( nhận 19/8/2011).

Ban QLDA TP

0,1855 ha

1024

22/4/2010

Tỉnh Lào Cai

QĐ, bản vẽ

23/8/2011

phòng QLĐT

5

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu công nghiệp bắc duyên hải ( khu 1)  nhận 13/7/2011

Ban QLDA TP

7,0 ha

1356

2/6/2011

Tỉnh Lào Cai

 QĐ, bản vẽ, đĩa CD

8/12/2011

phòng QLĐT

6

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu công nghiệp bắc duyên hải ( khu 2)  nhận 13/7/2011

Ban QLDA TP

12,5 ha

1357

2/6/2011

Tỉnh Lào Cai

 QĐ, bản vẽ, đĩa CD

 8/12/2011

phòng QLĐT

7

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu công nghiệp đông phố mới  (nhận 13/7/2011)

Ban QLDA TP

3,5 ha

1358

2/6/2011

Tỉnh Lào Cai

QĐ, bản vẽ, đĩa CD

 8/12/2011

phòng QLĐT

8

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu công nghiệp tập trung Sơn Mãn - xã Vạn Hoà (nhận 27/6/2011)

Ban QLDA TP

điều chỉnh cao độ TK, mục đích SD Đ

1534

12/6/2011

Tỉnh Lào Cai

 QĐ, 1 bản vẽ điều chỉnh cao độ

 

phòng QLĐT

9

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khuôn viên trụ sở công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Toàn - xã Đồng tuyển  (nhận 13/7/2011)

công ty TNHH thương mại tổng hợp Minh Toàn

5,2 ha

1746

11/7/2011

Tỉnh Lào Cai

 QĐ, đủ bản vẽ

 

 phòng TNMT

10

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu sinh thái Duyên hải- khu ngã ba đường Lương Khánh Thiện  (nhận 6/9/2011) kèm theo QĐ 534 ngày 8/3/2011 và QĐ 3471 ngày 1/12/2010.

Doang nghiệp Phùng Minh

22338m2

2196

30/8/2011

Tỉnh Lào Cai

 

 

 phòng TNMT

11

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu đô thị số 2, khu đô thị mới (nhận 9/9/2011)

Công ty Nam Tiến

14,3 ha

2263

7/9/2011

Tỉnh Lào Cai

 

 

 phòng TNMT

12

điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất Tiểu khu đô thị số 4- khu đô thị mới Lào Cai - cam Đường ( nhận 3/2/2012)

Công ty CP Minh Sơn

79,44 ha

3715

30/12/2011

Tỉnh Lào Cai

 

 

 phòng TNMT

13

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại lõi đất sau làn dân cư đường Hàm nghi, Xuân Diệu và Tuệ tĩnh- phường Kim Tân  ( nhận 28/4/2011)

Công ty Cao Minh

391 m2

989

26/4/2011

Tỉnh Lào Cai

 

 

 phòng TNMT

14

tổng mặt bằng của dự án: thí điểm đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà để bán đấu giá và tài sản trên đất, khu đất sau kè bờ hữu sông Hồng (nhận ngày 2/4/2012)

Quỹ đầy tư và phát triển

17200m2

724

29/3/2011

Tỉnh Lào Cai

 

 

 phòng TNMT

15

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư trụ sở khối 2 - phường Nam Cường (nhận ngày 31/3/2012)

Ban QLDA XD đô thị

3,5ha

725

29/3/2011

Tỉnh Lào Cai

 

 phòng TNMT

16

kè sông Hồng khu vực cánh chín xã Vạn Hoà (nhận ngày 12/9/2011) đoạn từ cầu sắt xã Vhoà đến cầu ông Tư.

Ban QLDA TP

1.080md

2297

12/9/2011

Tỉnh Lào Cai

 

 

 phòng TNMT

Tin khác
1 2 3 4 5  ...