Công bố Quyết định của UBND tỉnh về nâng cấp tuyến đường 23/9- Phường Pom Hán
Tại buổi công bố quyết định của UBND tỉnh, nhân dân của 6 tổ dân phố có tuyến đường đi qua đều bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của tỉnh và thành phố, đã kịp thời đầu tư nâng cấp tuyến đường 23/9 ...

Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Phường Pom Hán, UBND thành phố Lào Cai đã tổ chức công bố tới nhân dân nằm trong vùng có tuyến đường 23/9 đi qua, Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật công trình nâng cấp tuyến đường 23/9 - Phường Pom Hán TPLC.

Theo Quyết định được phê duyệt, công trình có vốn đấu tư 3,7 tỷ đồng  nguồn ngân sách Nhà nước dùng nâng cấp tuyến đường 23/9 phường Pom Hán thành phố Lào Cai có chiều dài là 1,13 km; Tuyến đường này, điểm đầu được nối với đường Hoàng Quốc Việt, điểm cuối nối với đường Cầu Gồ theo tiêu chuẩn đường nội thị, có chiều rộng nền đường 6,5m trong đó rộng mặt đường là 3,5 m được láng nhựa dày 2,5 cm, lề đường 1,5 m cùng hệ thống thoát nước đồng bộ. Dự kiến đến 30/11/2013 công trình sẽ hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ giao thông khu vực nội thị Phường Pom Hán và thành phố Lào Cai.

Tại buổi công bố quyết định của UBND tỉnh, nhân dân của 6 tổ dân phố có tuyến đường đi qua đều bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của tỉnh và thành phố, đã kịp thời đầu tư nâng cấp tuyến đường 23/9 hiện đang xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn đường dốc bị sụt, lún gây mất an toàn giao thông. Đại diện cho nhân dân của khu vực mà tuyến đường đi qua  mong muốn Ban quản lý dự án thành phố và đơn vị nhận thầu tuyến đường có giải pháp thi công phù hợp tạo thuận lợi cho người dân khu vực đi lại, để tuyến đường 23/9 Phường Pom Hán thành phố Lào Cai được thi công đảm bảo chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật đã được phê duyệt./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ...