Quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, dân cư, đô thị thành phố Lào Cai từ năm 1992 - 2009

Số TT

Tên Đồ án Quy Hoạch

Quy Mô (Ha)

Số Quyết định phê duyệt

Cấp Phê Duyệt

Năm Phê Duyệt

1

2

3

4

5

6

I

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

4639.803

 

 

 

1

Quy hoạch Phố tèo

6.5

6/14/1905

UBND tỉnh

6/14/1905

2

QH tiểu khu Cốc Lếu

125

6/14/1905

UBND tỉnh

6/14/1905

3

QH khu Ga Lào Cai (Cũ)

9.5

6/14/1905

UBND tỉnh

6/14/1905

4

QH tiẻu khu Kim Tân

148

6/15/1905

UBND tỉnh

6/15/1905

5

QH tiểu khu Phố Mới

145

7/1/1993

UBND tỉnh

7/1/1993

6

QH tiểu khu Cốc Lếu 2 (Duyên Hải)

50

6/15/1905

UBND tỉnh

6/15/1905

7

QH  tiểu khu Duyên Hải 2

38

6/17/1905

UBND tỉnh

6/17/1905

8

QH tiểu khu Cốc Lếu 3

46

6/17/1905

UBND tỉnh

6/17/1905

9

Quy hoạch trung tâm thị xã Cam Đường

185

1996

UBND tỉnh

1996

10

QH điều chỉnh ga Lào Cai TX LC

19,7

267/1997/QĐ-UB

UBND tỉnh

1997

11

QH điều chỉnh khu Phố Mới TX LC

160

245/1998/QĐ.UB

UBND tỉnh

1998

12

Quy hoạch chi tiết khu ngã ba Công ty Vận tải thuỷ bộ

5.5

6/27/1905

UBND tỉnh

2005

13

QH Giao thông đường bộ dẫn lên cầu Phố Mới TX LC

70

354/1999/QĐUB

UBND tỉnh

1999

14

QH chi tiết sân vận động TX LC

4,5

27/2000/QĐUB

UBND tỉnh

2000

15

QH TĐC Nam Phố Mới TXLC

7,74

138/2000/QĐUB

UBND tỉnh

2000

16

Quy hoạch tổ 40 phường Kim Tân

 

 

 

 

17

 Quy hoạch chung cụm đô thị Lào Cai - Cam đường

21,7

244/2001/QĐUB

UBND tỉnh

2001

18

Công Văn thông nhất điều chỉnh quy hoạch chung của Bộ Xây Dựng

21,7

663/BXD/KTQH

UBND tỉnh

2001

19

Điều chỉnh Quy hoạch chung cụm đô thị Lào Cai - Cam đường

15.3

375/2001/QĐUB

UBND tỉnh

2001

20

Điều chỉnh Quy hoạch chung cụm đô thị Lào Cai - Cam đường

64

376/2001/QĐUB

UBND tỉnh

2001

21

QH điều chỉnh đường Phan Đình Phùng, Minh Khai - Phường Phố Mới

16,3

245/2001/QĐUB

UBND tỉnh

2001

22

QH điều chỉnh khu vực cầu kiều II - thuộc Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

6,8

315/2001/QĐUB

UBND tỉnh

2001

23

QH điều chỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất lô đất tập kết của Sở Y tế Lào Cai

0,23

429/QĐ.UB

UBND tỉnh

2002

24

QH chi tiết khu đông Phố Mới -TX Lào Cai

146

137/2002/QĐ.UB

UBND tỉnh

2002

25

QH chi tiết đường trục chính Lào Cai - Cam đường đến năm 2020

650

13/2002/QĐ.UB

UBND tỉnh

2002

26

QH chi tiết khu bắc Duyên Hải TX Lào Cai

304

345/2002/QĐ.UB

UBND tỉnh

2002

27

QH chi tiết ven sông Hồng từ cầu Cốc Lếu đến đầu cầu Phố Mới

100,5

615/2002/QĐ.UB

UBND tỉnh

2002

28

QH XD nút giao thông ngã 6 cầu Phố Mới - TX Lào Cai, tỷ lệ 1/1000

16,5

374/2002/QĐ.UB

UBND tỉnh

2002

29

QH chi tiết khu K30 phường Phố Mới - TX Lào Cai- Tỉnh Lào Cai

8.1

189/QĐ-UB

UBND tỉnh

2004

30

QH chi tiết tiểu hồ số 6 phường Duyên Hải thị xã Lào Cai

13,5

18/2002/QĐ.UB

UBND tỉnh

2002

31

Quy Hoạch hồ số 1 phường Kim Tân

3.5

2866/QDD.UBND

UBND tỉnh

2005

32

QH chi tiết khu trung tâm số1  ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

150.5

40/2003/QĐ.UB

UBND tỉnh

2003

33

QH chi tiết khu trung tâm số 2 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

282.6

41/2003/QĐ.UB

UBND tỉnh

2003

34

QH chi tiết khu trung tâm số 3 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

260

112/2003/QĐ.UB

UBND tỉnh

2003

35

QH chi tiết khu trung tâm số 4 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

208

42/2003/QĐ.UB

UBND tỉnh

2003

36

QH chi tiết khu trung tâm số 5  ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

470

43/2003/QĐ.UB

UBND tỉnh

2003

37

Tiểu khu đô thị số 1 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

42.695

629/2003/QĐ.UB

UBND tỉnh

2003

38

Tiểu khu đô thị số 11 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

9.36

486/2003/QĐ.UB

UBND tỉnh

2003

39

Tiểu khu đô thị số 12 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

7.5

376/2004/QĐ.UB

UBND tỉnh

2004

40

Tiểu khu đô thị số 3 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

33

390/2004/QĐ.UB

UBND tỉnh

2004

41

Tiểu khu đô thị số 4  ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

86.5

252/2004/QĐ.UB

UBND tỉnh

2004

42

QH điều chỉnh kè Sông Hồng

42.695

718/2004/QĐ.UB

UBND tỉnh

2004

43

Quy hoạch chi tiết khu K30

8.14

189/2004/QĐ.UB

UBND tỉnh

2004

44

Phê duyệt quy chi tiết hồ số 6- ngã ba công ty vận tải, thành phố Lào Cai

17.08

389/QĐ.UBND

 

9/15/2004

45

Tiểu khu đô thị số 6 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

35.75

437/2005/QĐ.UB

UBND tỉnh

2005

46

Tiểu khu đô thị số 7 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

24.5

438/2005/QĐ.UB

UBND tỉnh

2005

47

Tiểu khu đô thị số 8 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

23.5

439/2005/QĐ.UB

UBND tỉnh

2005

48

Tiểu khu đô thị số 9 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

45.5

440/2005/QĐ.UB

UBND tỉnh

2005

49

Tuyến trục Đại lộ Trần Hưng Đạo đoạn B1 - B5 ( Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường)

132.52

3398/2005/QĐ.UB

UBND tỉnh

2005

50

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết hồ số 6 phường Duyên Hải

6.7

41/2005/QĐ.CT

UBND tỉnh

2005

51

QH chi tiết phường Bắc Lệnh

8/16/1900

3928/2006/QĐ.UB

UBND tỉnh

2006

52

QH chi tiết phường Bình Minh

375

3930/2006/QĐ.UB

UBND tỉnh

2006

53

QH chi tiết phường Pom Hán

185

3927/2006QĐ.UB

UBND tỉnh

2006

54

QH chi tiết phường Thống Nhất

7/5/1900

3931/2006/QĐ.UB

UBND tỉnh

2006

55

QH chi tiết phường Xuân Tăng

254

3929/2006/QĐ.UB

UBND tỉnh

2006

56

QH điều chỉnh mục đích sử dụng đất  phố Duyên Hải, phường Duyên Hải , TP Lào Cai

0.8932

3163/QĐ-UB

UBND tỉnh

11/23/2007

57

QH điều chỉnh mục đích sử dụng đất  phố Thanh Phú, phường Kim Tân , TP Lào Cai

0.0881

3166/QĐ.UBND

UBND tỉnh

11/24/2007

58

QH điều chỉnh mục đích sử dụng đất  phố Trần Quang Khải, phường Duyên Hải , TP Lào Cai

0.2126

3165/QĐ.UBND

UBND tỉnh

11/24/2007

59

QH điều chỉnh mục đích sử dụng đất  phố Minh Khai, phường Phố Mới, TP Lào Cai

0.8446

3164/QĐ.UBND

UBND tỉnh

11/25/2007

60

QH điều chỉnh mục đích sử dụng đất  phố Khánh Yên, phường Phố Mới, TP Lào Cai

0.156

3,224/QĐ.UBND

UBND tỉnh

11/28/2007

61

Phê Duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu hồ sau sở Lao Động TBXH, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai

1.6943

169/QĐ.UBND

UBND tỉnh

1/18/2008

62

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất tại ngã ba đường bờ sông và nhánh K3, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai

0.0815

3144/QĐ.UBND

UBND tỉnh

10/23/2008

63

Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng tiểu khu đô thị số 1 khu đô thị mới Lào cai Cam đường- tỷ lệ 1/500

42.695

2492/QĐ-UBND

UBND tỉnh

8/14/2009

64

Phê Duyệt  quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng  nhà chung cư cho người có thu nhập thấp - thành phố Là Cai

1.5

2538/QĐ-UBND

UBND tỉnh

8/18/2009

65

Điều chỉnh quy hoạch chức năng sở dụng đất khu vực lõi đất sau 4 làn dân cư đường: Lê Quý đôn- Đoàn Thị Điểm- Nguyễn Bỉnh Khiêm- Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai

0.332

2626/QĐ.UBND

UBND tỉnh

8/25/2009

66

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực trước trụ sở UBND phường Cốc Lếu, ( QH san lấp mặt bằng, cải tạo hệ thống tháot nước trước trụ sở UBND phường Cốc Lếu)

0.286

2310/QĐ.UBND

UBND tỉnh

7/1/2009

67

Phê Duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng nhà chung cư cho người có thu nhập thấp - thành phố Là Cai

1.4394

2439/QĐ.UBND

UBND tỉnh

8/14/2009

68

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực chợ Cốc Lếu Địa điểm: Tuyến Bờ kè bờ hữu sông Hồng ( đoạn từ cọc 18 đến cầu Cốc Lếu) phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai

5

2482/QĐ.UBND

UBND tỉnh

8/14/2009

69

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất hai bên đại lộ Trần Hưng Đạo từ đường B6 đến cầu Ngòi Đường khu đô thị mới Lào Cai- Cam Đường

40

2826/QĐ.UBND

UBND tỉnh

9/9/2009

70

Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ 40B phường Pom Hán, thành phố Lào Cai

12

1081/QĐ-UBND

UBND tỉnh

4/29/2009

71

Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu đô thị số 13 - Khu đô thị mới Lào cai - Cam đường, thành phố Lào Cai

35

1846/QĐ.UBND

UBND tỉnh

6/24/2009

72

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 khu hồ sau Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai

7.135

2950/QĐ-UBND

UBND tỉnh

9/22/2009

73

Quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng Trung tâm văn hoá phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai

0,44

4143/QĐ-UBND ngày 25/12/2009

 

 

74

Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông sau kè bờ tả sông Hồng (đoạn từ cầu Cốc lếu đến cọc 17)

15,72

3737/QĐ-UBND ngày 10/11/2009

 

 

II

QUY HOẠCH TRUNG TÂM XÃ, KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

3/1/6362 0:00

 

 

 

1

QH chi tiết khu tái định cư Quốc lộ 4E xã Bắc Cường TX Lào Cai

20

24/2002/QĐ.UB

UBND tỉnh

2002

2

QH chi tiết khu tái định cư đường 29m khu ĐT mới Lào Cai - Cam Đường

19

307/2002/QĐ.UB

UBND tỉnh

2002

3

QH chi tiết bố trí dân cư các trục đường B2,B3,B4A, B4,B6

17,78

CV 750/CV.CT

UBND tỉnh

2002

4

QH chi tiết khu tái định cư đường 29m khu ĐT mới Lào Cai - Cam Đường

37.5

307/2002/QĐ.UB

UBND tỉnh

2002

5

Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Quốc lộ 70 từ km 192+680đến km 193+200 thị xã Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

1.09226

109/2003/QĐ-UB

UBND tỉnh

2003

6

Điều chỉnh QH  chi tiết tiểu khu nhà ở tổ 40B  phường Pom Hán thị xã Lào Cai

13,5

279/2003/QĐ.UB

UBND tỉnh

2003

7

Quy hoạch khu dân cư Km 6+800 - Km8

31.70

20/2004/QĐ.UB

UBND tỉnh

2004

8

Quy hoạch trung tâm  xã Bắc Cường

12.20

1999

UBND tỉnh

1999

9

QH chi tiết trung tâm  xã Cam Đường TP Lào Cai -Tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 đến 2010

17,5

834/2006/QĐ.UB

UBND tỉnh

2006

10

Quy hoạch chi tiết khu tái định cư số 1 xã Đồng Tuyển

13.64

1430/QĐ.UBND

Thành phố

2006

11

Quy hoạch chi tiết khu tái định cư số 2 xã Đồng Tuyển

13.245

88/QĐ.UBND

Thành phố

2008

12

Quy hoạc chi tiết khu tái định cư số 3 phường Bác Cường

8.5

1544/QĐ.UBND

UBND tỉnh

2008

13

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư nông thôn, phục vụ dự án GPMB đường Cao tốc Lào Cai, nội bài, thôn Vạch xã Cam đường, thành phố Lào Cai

3.1

1495/QĐ.UBND

UBND thành phố

10/8/2008

14

Quy hoạch chi tiết khu tái định cư  phục vụ dự án Giải phóng mặt bằng đường cao tốc Lào Cai - Nội Bài

 

 

 

 

15

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư nông thôn, phục vụ dự án khai thác quặng Apatiti, thôn Dạ 2 xã Cam đường, thành phố Lào Cai

3

2386/QĐ.UBND

UBND thành phố

12/19/2008

16

Quy hoạch chi tiết xây dựng yỷ lệ 1/500 khu tái định cư nông thôn Làng Thác , xã Cam đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010/1015

14,5

04/QĐ-UBND ngày 07/01/2010 TP

 

 

17

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư nông thôn, thôn Củm thượng I ( thôn 3) xã đồng tuyển thuộc dự án GPMB đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

18,3

177/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 TP

 

 

18

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuộc dự án GPMB đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

12

400/QĐ-UBND ngày 23/02/2010

 

 

19

Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên và người Lao động Công ty Khoáng sản Lào Cai

2,9

197/QĐ-UBND ngày 26/01/2010

 

 

20

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán

23,98

4500/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

 

 

III

CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH KHÁC GỒM: KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, KHU DU LỊCH - NGHỈ DƯỠNG, CÔNG VIÊN…

 

 

 

 

1

Quy hoạch chi tiết khu thương mại Kim Thành xã Đồng Tuyển

110

366/2001/QĐUB

UBND tỉnh

2001

2

QH Chi tiết điều chỉnh khu Thương mại Kim Thành TXLC

152

44/2003/QĐ.UB

UBND tỉnh

2003

3

QH chi tiết khu thương mại Kim Thành (Điều chỉnh 110 ha mở rộng 42 ha)

18,52

455/2001/QĐUB

UBND tỉnh

2001

4

QH điều chỉnh khu du lịch Đền Thượng TXLC

8.7

6/17/1905

UBND tỉnh

6/17/1905

5

QH Công viên Thuỷ Hoa

5.2

1311/QĐ.UBND

UBND tỉnh

6/26/1905

6

Quy hoạch nghĩa trang nhân dân phường Thống Nhất

30

3212/QĐ.UBND

UBND tỉnh

2006

7

Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái Chiến Thăng phường Kim Tân

23.75

999/QDD.UBND

UBND tỉnh

2008

8

Quy hoạch dự án tuyển quặng bắc Nhạc Sơn xã Đồng Tuyển

 

Không bàn giao

 

 

9

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp đông Phố Mới, tỷ lệ 1/2000 thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

100

4099/QĐ.UBND

UBND tỉnh

12/30/2008

10

Phê duyệt quy hoạch biển quảng cáo tấm lơn hai bên tuyên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận Lào Cai ( Km 190+500 - KM 244)

144

2889/QĐ.UBND

UBND tỉnh

9/15/2009

11

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tiểu thủ công nghiệp tập trung Sơn Mãn- Vạn Hoà

7.5

1715/QĐ.UBND

UBND tỉnh

6/12/2009

12

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tiểu thủ công nghiệp tập trung Làng Đen - Đồng Tuyển

7.5

1716/QĐ.UBND

UBND tỉnh

6/13/2009

13

Khu văn hoá trung tâm phường Nam Cường

75

1677/QĐ.UB

UBND tỉnh

2007

14

Quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng mặt bằng HTX tiểu thủ công mỹ nghệ XNK Nhật Anh tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỷ lệ 1/500

0,2663

200/QĐ-UBND ngày 26/01/2010

 

 

15

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai

65

97/QĐ-UBND ngày15/01/2010

 

 

IV

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT- XÃ HỘI KHÁC

 

 

 

 

1

Phê duyệt quy hoạch biển quảng cáo tấm lớn hai bên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận Lào Cai ( Km 190+500 - KM 244)

144 Biển

2889/QĐ.UBND

UBND tỉnh

9/15/2009

Tin khác
1 2 3 4 5  ...