UBND Thành phố Lào Cai tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về quy hoạch chi tiết hồ thải số 2 Nhà máy tuyển Cam Đường
Vừa qua UBND thành phố Lào Cai phối hợp với Công ty TNHH MTV Apatits VN về việc lấy ý kiến các cơ quan đơn vị và Nhân dân liên quan về nhiệm vụ và phương án quy hoạch chi tiết hồ thải số 2 nhà máy tuyển Cam Đường.

Vừa qua UBND thành phố Lào Cai phối hợp với Công ty TNHH MTV Apatits VN về việc lấy ý kiến các cơ quan đơn vị và Nhân dân liên quan về nhiệm vụ và phương án quy hoạch chi tiết hồ thải số 2 nhà máy tuyển Cam Đường.

 

Công trình: “ Hồ thải số 2 nhà máy tuyển Cam Đường” nằm trên địa bàn xã Cam Đường đã được chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra quyết định chủ trương đầu tư theo quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017. Trước đó các sở ban ngành của tỉnh và địa phương đã công bố quy hoạch và thống kê đền bù và di chuyển các hộ nằm trong dự án ra khu tái định cư.

 

Tuy nhiên trong quá trình xây dựng hồ thải số 2 nhà máy tuyển Cam Đường đã gây ảnh hưởng đến các hộ sinh sống ở xung quanh cũng như khu vực dưới hạ lưu. Để làm rõ việc xây dựng hồ thải đi vào sử dụng có làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như cuộc sống của Nhân dân khu vực xung quanh. Tại cuộc họp các sở ban ngành của tỉnh như Sở nông nghiệp, Sở Công Thương, lãnh đạo chính quyền và Nhân dân đã tham gia ý kiến đề nghị chủ đầu tư xem xét lại việc đánh giá mức độ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi, phát triển sản xuất của Nhân dân và có văn bản trả lời để thành phố và Nhân dân được rõ. UBND thành phố cũng yêu cầu xã Cam Đường tổng hợp kết quả mức độ ảnh hưởng về tài sản của các hộ gia đình cũng như công trình phúc lợi của nhân dân để thành phố có phương án giải quyết./.

Anh Phương
Tin khác