Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai (QĐ 66/2021/QĐ-UBND )
Tải về
Tin khác
1 2 3