Quyêt định hủy bỏ Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND thành phố Lào Cai phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Tải về
Tin khác
1 2 3