Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án: San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận (Đợt 03 - năm 2021)
Tải về
Tin khác
1 2 3