QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 56 thửa đất thuộc dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai
Tải về
Tin khác
1 2 3