Quyết định 1249 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Lào Cai
Xem chi tiết Tại đây
Tin khác
1 2