541/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai
541 QĐ.pdf
Tin khác
1 2