3900/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch các lô đất của Công ty TNHH CTXD số VI tại phường Kim Tân, Bắc Cường thành phố Lào Cai
3900QĐ.pdf
Tin khác
1 2