TP, Lào Cai: Hội thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Chiều ngày 12/8/2016, UBND thành phố Lào Cai đã tổ chức hội thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phường Bắc Cường giai đoạn (2016-2020). Bà Nguyễn Thị Vi Huế - phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội thảo.  Phường Bắc Cường là đơn vị đầu tiên của thành phố Lào Cai được chọn hội thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trước khi triển khai đối với tất cả các xã, phường trên địa bàn.


Phường Bắc Cường có tổng diện tích tự nhiên là 1.284,71 ha; Trong đó: Đất Nông nghiệp: 647,59 ha; Đất phi nông nghiệp có 433,24ha; Đất chưa sử dụng có 203,88ha. Thại hội thảo phường Bắc cường đưa ra phương án quy hoạch chi tiết sử dụng đất đến năm 2020. Trong đó điều chỉnh đất nông nghiệp  chuyển sang các mục đích : Đất quốc phòng; Đất khu công nghiệp; thương mại dịch vụ; đất khu vui chơi giải trí công cộng… và 1 số mục đích khác. Như vậy đến năm 2020 đất nông nghiệp giảm xuống chỉ còn 442,97ha chiếm 34,48% diện tích; Đất phi nông nghiệp tăng thêm 318,11 ha chiếm 58,48% diện tích và đất chưa sử dụng giảm xuống còn 90,39ha chiếm 7,04% diện tích.

Thông qua phương án quy hoạch chi tiết của phường Bắc Cường các đại biểu tham dự hội thảo đã tham gia góp ý điều chỉnh một số hạng mục sử dụng đất như đất ở tại đô thị; đất giành cho Giáo dục, Văn hóa, Thể dục thể thao, đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi giải trí công cộng cho phù hợp với quá trình phát triển của phường và thành phố./.

                                                         Anh Phương

Tin khác
1 2