Bộ máy tổ chức UBMTTQ và các đoàn thể thành phố (Cập nhật 22/7/2020)

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số fax

1

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố

Đoàn Văn Ngàn

Chủ tịch MTTQ

02143.756.258

Phạm Thị Kim Dung

Phó Chủ tịch

02143.853.275

Thường trược

Văn thư

02143.852.292

02143.852.292

2

Liên đoàn lao động

Hoàng Kim Chi

Chủ tịch LĐLĐ

02143.853.692

Nguyễn Kim Minh

Phó Chủ tịch

02143.756.774

Thường trực

Văn thư

02143.852.630

3

Hội liên hiệp Phụ Nữ

Đồng Tố Nga

Chủ tịch

02143.852.541

Nguyễn Thị Kim Khuyên

Phó chủ tịch

02143.852.541

Thường trực

Văn thư

02143.852.541

4

Thành đoàn

Trương Thị Vân Anh

Bí thư đoàn

0203.564.288

Thường trực

Văn thư

02143.853.026

5

Hội cựu chiến binh

Nguyễn Tiến Khôi

Chủ tịch

Mai Khắc Tính

PhóChủ tịch

6

Hội Nông dân

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chủ tịch

02146.253.044

Nguyễn Thị Phương Bắc

Phó Chủ tịch

02143.852.171

Thường trực

Văn thư

02143.852.171

7

Hội chữ thập đỏ thành phố

Phạm Thị Hân

Chủ tịch

0206.253.036

Đồng Thị Thanh Hà


Phó Chủ tịch

Thường trực

Văn thư

02143.852.598

8

Ban Đại diện người cao tuổi

Nguyễn Văn Thuyết

Trưởng ban

02143.852.242

Nguyễn Thị Thu

Phó Ban

Phạm Văn Minh

Ủy viên thường trực

Thường trực

Văn thư

02143.852.242